/    /  Akhlak, Buku Panduan Pendidikan Agama Islam (PAI IV)