/  Articles posted by Admin PAIPPK (Page 29)

Kisah Nabi Syu’aib Dengan Kaumnya (QS Al-A’raf [7]: 88-93

Para pembesar dan tokoh kaum Nabi Syu’aib itu angkuh. Mereka tidak mau beriman, tidak mau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, enggan untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga mereka curang dalam menimbang, mengukur, dan selalu membuat kerusakan di bumi. Ketika Nabi Syu’aib menyampaikan dakwah dan peringatan, mereka malah mengancam, “Hai Syu’aib, pilih di antara dua pilihan, kami mengusir kamu dan pengikutmu dari kampung halaman ini atau kalian kembali memeluk agama kami, agama yang kita warisi dari nenek moyang kita secara turun-temurun.”

Tafsir Al-Quran yang telah terbit Seri Tafsir Harga Tafsir Al-Quran Juz  I                 Rp 150.000,- Tafsir Al-Quran Juz  II Tafsir Al-Quran Juz  III Tafsir Al-Quran Juz  IV Tafsir Al-Quran Juz  V Tafsir Al-Quran Juz  VI Tafsir Al-Quran Juz  VII Tafsir Al-Quran Juz  VIII Tafsir Al-Quran Juz  IX Tafsir Al-Quran Juz  X Tafsir Al-Quran Juz XXX Tafsir Al-Quran Juz XXIX Tafsir Al-Quran Juz XXVIII Tafsir Al-Quran Juz XXVII Tafsir Al-Quran Juz XXVI Pembelian satu set yang telah terbit diskon R 25.000,-

Tiga Ciri Kesempurnaan Iman Oleh Ayi Sobarna, M.Pd. “Ada tiga perkara, apabila ketiga perkara tersebut berada pada diri seseorang, maka sempurnalah keimanannya. Pertama, yaitu seseorang yang apabila memperoleh dengan kesenangan, kecukupan atau kelapangan, maka kesenangannya tidak membawanya pada kebatilan. apabila marah, maka kemarahannya tidak membawanya keluar dari jalan kebenaran). Apabila berkuasa, kekuasaannya tidak menyebabkannya berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya) (Kitab Al-Mujalasatu Wa Jawahur l-Ilmi).

BIRR ‘L WALIDAIN DI DALAM AL-QURAN DAN HADIS Oleh : Agus Halimi Tuntutan agama kepada setiap anak untuk berbakti kepada orangtua,sekurang-kurang mencapai ihsan,kendati tidak semua anak dapat mencapainya. Sementara itu, pencapaian seorang anak menjadi barr kepada kedua orangtuanya merupakan capaian maksimal, yang hanya dapat dicapai oleh anak-anak yang benar taat kepada Allah Swt dan benar-benar tinggi kesalehannya..

TAFSIR AL-QURAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG BERCORAK KEILMUAN BERNUASA SOSIO KULTURAL Turunnya Al-Quran tidak untuk mengucilkan diri dari kehidupan, kesulitan-kesulitan dan gejolak-gejolaknya. Tidak pula untuk menenggelamkan ilmu pengetahuan beserta para ahlinya. Justru al-Quran diturunkan sebagai hidayah, yaitu: tuntunan, petunjuk dan pembimbing ke jalan kebenaran, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi ummat manusia

Peranan MASJID DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH Masjid merupakan rumah atau bangunan tempat melaksanakan salat orang Islam. Dalam pengertian biasa, masjid merupakan bangunan tempat salat kaum Muslim. Sedangkan hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata.